Kinh doanh bất động sản

12:39 - 09/10/2019

Kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới một số hình thức sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới các hình thức sau đây 

Kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới một số hình thức sau:

I.  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh hoạt động này dưới các hình thức sau đây (Khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)

  • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê nhà, công trình xây dựng của cá nhân, tổ chức trong nước và cho 1 bên thứ 3 thuê lại nếu được bên cho thuê đồng ý
  • Đối với đất được Nhà nước cho thuê: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất trong một số trường hợp cụ thể, đối với phần đất thuê này, doanh nghiệp được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đối với trường hợp đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở thì doanh nghiệp  được phép bán, cho thuê, cho thuê mua.
  • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
  • Đối với đất được Nhà nước giao: trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được phép đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; 
  • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

II. Thuế khi đầu tư kinh doanh hoạt động này

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không được hưởng ưu đãi thuế TNDN ” kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%)”
  • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản “phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp” 

III. Cá nhân nước ngoài kinh doanh hoạt động này?

Theo quy định tại điều 11 Luật kinh doanh bất động sản quy định về “Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, , vì vậy người nước ngoài không thực hiện kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Theo quy định tại điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì: “ Kinh doanh hoạt động này là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi”. Như vậy, việc cá nhân, tổ chức nước ngoài tham gia hợp đồng BCC để thực hiện việc đầu tư vốn để kinh doanh bất động sản là không đúng với quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đầu tư vốn hợp pháp hóa vốn đầu tư kinh doanh hoạt động này của cá nhân nước ngoài, cá nhân nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế thành lập vào Việt Nam để tiến hành kinh doanh.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

Ưu đãi đầu tư tại Việt Nam
Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài