Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp

10:47 - 21/04/2020

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ khi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 như sau: 

Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ hợp lệ khi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể khác nhau về thành phần hồ sơ.

Về tài liệu doanh nghiệp, tài liệu doanh nghiệp bao gồm

 •  Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;
 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;
 • Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;
 • Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
 • Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.

Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ lưu giữ những tài liệu này tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Hồ sơ tài liệu doanh nghiệp”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://doanhnghiepvn.vn

Điểm mới của luật doanh nghiệp 2020
Kinh doanh bất động sản 2021
Soạn thảo văn bản doanh nghiệp
Điểm mới đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực bất động sản