13:50 - 03/11/2019

Hợp đồng liên kết đào tạo

Hợp đồng liên kết đào tạo_một số điểm đáng lưu ý Trong hoạt động kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp thường hợp tác với nhiều đối tác....

Xem thêm

08:17 - 31/10/2019

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản pháp lý ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động, là công cụ để bảo vệ quyền và lợi...

Xem thêm

10:14 - 22/09/2019

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động theo quy định tại điều 24...

Xem thêm

19:00 - 21/09/2019

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: Mẫu tham khảo 

Xem thêm

12:09 - 09/09/2019

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng

Mẫu hợp đồng thuê văn phòng Doanh nghiệp khi triển khai hoạt động kinh doanh cần có hợp đồng thuê văn phòng. Công ty luật Hnlaw & Partners xin gửi...

Xem thêm

08:43 - 09/09/2019

Xây dựng hợp đồng lao động

Xây dựng hợp đồng lao động Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể...

Xem thêm

08:40 - 03/09/2019

Hoạt động hợp tác BCC

Hoạt động hợp tác BCC Việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư là một việc làm phố biến và phát triển tại Việt Nam do cơ chế...

Xem thêm

14:28 - 24/08/2019

Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ

Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ Theo quy định lại luật xây dựng 2014 và nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật xây dựng 2014, thì...

Xem thêm

13:56 - 03/07/2019

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Xem thêm

16:03 - 13/06/2019

Dịch vụ tư vấn hợp đồng

Dịch vụ tư vấn hợp đồng Công ty Luật Hnlaw & Partners báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng như dưới đây: 

Xem thêm

14:37 - 10/06/2019

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Doanh...

Xem thêm

14:33 - 10/06/2019

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng Pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 ghi nhận: Hợp đồng là một giao dịch dân sự mà...

Xem thêm