Hợp đồng lao động

08:17 - 31/10/2019

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản pháp lý ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động, là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là văn bản pháp lý ràng buộc giữa người lao động và người sử dụng lao động, là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hợp đồng loại này được quy định chi tiết trong Bộ luật lao động 2012. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

1.  Hợp đồng lao động

Hợp đồng loại này là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Nguyên tắc giao kết HĐLĐ

  • Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
  • Tự do giao kết hợp đồng loại này nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

3.  Hình thức HĐLĐ

Hợp đồng loại này phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.

Lưu ý:  Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói

4. Các loại HĐLĐ

HĐLĐ có 3 loại sau đây:

  • HĐLĐ không xác định thời hạn: HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  • HĐLĐ xác định thời hạn: HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  • HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

 Khi hết hạn HĐLĐ, trong vòng 30 ngày hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Nếu không tiến hành ký kết thì:

  • HĐLĐ xác định thời hạn sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.
  • HĐLĐ theo mùa vụ sẽ trở thành HĐLĐ xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
  • Hai bên chỉ được ký kết tối đa 02 HĐLĐ xác định thời hạn

5. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết HĐLĐ:

  • Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
  • Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Bộ luật lao động 2012 cũng đã quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất khi hai bên ký kết HĐLĐ.

Trên đây là một số điểm lưu ý về “HĐLĐ” để Quý khách hàng tham khảo. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/hop-dong

 

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Tư vấn về hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng