14:33 - 10/06/2019

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng Pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 ghi nhận: Hợp đồng là một giao dịch dân sự mà...

Xem thêm

14:20 - 10/06/2019

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê xe

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê xe Khi có nhu cầu thuê xe, quý khách hàng cần có bản hợp đồng thuê xe để đảm bảo quyền và lợi ích của mình....

Xem thêm

14:21 - 06/06/2019

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản Tư vấn soạn thảo hợp đồng là một trong các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà Hnlaw  & Partners...

Xem thêm