Phụ lục hợp đồng lao động

10:14 - 22/09/2019

Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động theo quy định tại điều 24 bộ luật lao động 2012. 

Phụ lục hợp đồng lao động (HĐLĐ) là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động theo quy định tại điều 24 bộ luật lao động 2012.

Phụ lục HĐLĐ có thể được sử dụng để sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong hợp đồng lao động; hoặc, được dùng để quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động. Phụ lục HĐLĐ có thể được phần thành 02 loại sau đây:

  • Phụ lục quy định chi tiết một số nội dung trong hợp đồng lao động, loại phụ lục này có thể lập cùng lúc với hợp đồng lao động hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, nhằm quy định chi tiết về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời hạn…
  • Phụ lục quy định bổ sung hoặc sửa đổi một số nội dung hợp đồng lao động: loại phụ lục này thường được lập trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động, nhằm điều chỉnh một số nội dung như: điều chỉnh thời hạn hợp đồng; điều chỉnh tiền lương, phụ cấp hoặc chế độ phúc lợi khác; thay đổi vị trí, chức danh, công việc…

Bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước cho bên còn lại ít nhất 03 ngày  làm việc về các nội dung cần điều chỉnh. Đồng thời, tuy thuộc vào mục đích sử dụng mà nội dung của phụ lục hợp đồng lao động phải đảm bảo một số yêu cầu cụ thể.

Một số lưu ý về phụ lục HĐLĐ

Khi lập Phụ lục HĐLĐ, các bên cần cung cấp thông tin của các bên giao kết giống như việc giao kết HĐLĐ ban đầu, trừ trường hợp Phụ lục được giao kết cùng lúc với HĐLĐ.

Phụ lục HĐLĐ dùng để quy định chi tiết một số nội dung của HĐLĐ phải đảm bảo KHÔNG dẫn đến cách hiểu khác với nội dung trong HĐLĐ đó.

Phụ lục HĐLĐ dùng để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của HĐLĐ phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Ngoài ra, nếu sử dụng Phụ lục HĐLĐ để sửa đổi thời hạn HĐLĐ thì không được làm thay đổi loại HĐLĐ đã giao kết.

Đến với dịch vụ soạn thảo phụ lục HĐLĐ của công ty luật Hnlaw & Partners, quý khách hàng sẽ được hỗ trợ:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến phụ lục HĐLĐ
  • Soạn thảo phụ lục HĐLĐ
  • Hỗ trợ việc áp dụng phụ lục HĐLĐ vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp

Chi tiết xin liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/hop-dong/

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Tư vấn về hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng