Xây dựng hợp đồng lao động

08:43 - 09/09/2019

Xây dựng hợp đồng lao động

Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực đáp ứng được sự hoạt động và vận hành của bộ máy công ty. 

Xây dựng hợp đồng lao động

✏Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào. Không một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực đáp ứng được sự hoạt động và vận hành của bộ máy công ty. Mỗi đơn vị doanh nghiệp cần có những giải pháp tốt nhất trong việc quản trị nhân lực. Cùng với đó, việc xây dựng hợp đồng lao động với nhân lực hay nói cách khác là với người lao động một cách chặt chẽ là điều hết sức quan trọng.

✏Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì  hợp đồng lao động  là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Thời hạn của hợp đồng lao động

Xây dựng hợp đồng lao động

✏Việc xác định hời hạn hợp đồng là việc hết sức quan trọng, bởi lẽ, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được nguồn nhân lực, luôn luôn trong thế chủ động. Thời hạn hợp đồng lao động được quy định chi tiết tại điều 22 Bộ luật lao động 2012: bao gồm hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hiểu biết những sự khác biệt của các loại hợp đồng này sẽ giúp cả người lao động lẫn người sử dụng lao động nắm rõ quyền hạn trong thời gian lao động, phù hợp với mục tiêu công việc, loại công việc; đặc biệt những quy định về thời gian phải thông báo khi một bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

✏Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được quy định cụ thể, chi tiết tại khoản 1 Điều 27 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương. Việc quy định thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong nội quy lao động không chỉ có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người lao, động mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng một môi trường lao động có trật tự, kỷ cương, nề nếp và văn minh.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

✏ Điều 3 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo hiểm xã hội: là sự bù đắp, thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Theo Luật bảo hiểm y tế quy định: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận.

✏ Theo đó, việc quy định về bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế có ý nghĩa bảo vệ quyền lợi cho người lao động, từ đó nâng cao ý thức người lao động, làm việc năng suất, hiệu quả.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động

Điều 5, điều 6 Bộ luật Lao động 2012 đã quy định chi tiết vấn đề này. Hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình rất quan trọng, hai bên theo đó thực hiện đúng như những gì đã cam kết, giúp hạn chế tranh chấp phát sinh từ hợp đồng lao động, đồng thời là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng lao động. 

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

 

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng
Tư vấn về hợp đồng
Soạn thảo hợp đồng hợp tác
Khi hợp tác kinh doanh
Giao dịch hợp đồng