13:13 - 12/09/2019

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ được quy định dựa trên các cơ sở pháp lý sau: 

Xem thêm

09:08 - 12/09/2019

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được hướng dẫn thực hiện theo các văn bản là cơ sở pháp lý sau đây:

Xem thêm

09:53 - 11/09/2019

Giấy phép thiết lập mạng xã hội

Giấy phép thiết lập mạng xã hội  Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ truyền thông 3G, 4G thì việc giao lưu mở rộng kết nối ngày càng...

Xem thêm

09:21 - 11/09/2019

Giấy phép mở quầy thuốc, hiệu thuốc

Giấy phép mở quầy thuốc, hiệu thuốc áp dụng cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ...

Xem thêm

11:44 - 03/09/2019

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

Kinh doanh dịch vụ lưu trú Nhu cầu nghỉ dưỡng khi đi công tác, du lịch ngắn hạn hay dài hạn ngày càng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà...

Xem thêm

10:25 - 30/08/2019

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực về kế toán. 

Xem thêm

15:50 - 28/08/2019

Giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lại lao động Cho thuê lại lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện...

Xem thêm

11:44 - 22/08/2019

Dịch vụ xuất khẩu lao động

Dịch vụ xuất khẩu lao động là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ...

Xem thêm

12:43 - 12/08/2019

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong các thủ tục về giấy phép con...

Xem thêm

10:24 - 12/08/2019

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ  Ngành kinh doanh dịch vụ bảo vệ hiện nay cũng đang được nhiều nhà đầu tư đầu tư kinh doanh. HNLaw & Partners xin...

Xem thêm

15:07 - 07/09/2019

Kinh doanh khách sạn

Kinh doanh khách sạn là một ngành nghề khá hot tại Việt Nam. Quy định đối với ngành kinh doanh này cũng khá cụ thể và rõ ràng. 

Xem thêm

10:37 - 29/07/2019

Điều kiện sản xuất phim

Điều kiện sản xuất phim Theo phụ lục 4, Luật đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) thì ngành nghề kinh doanh sản xuất phim là ngành nghề kinh doanh...

Xem thêm