10:08 - 03/12/2019

Đăng ký hoạt động khuyến mại

Đăng ký hoạt động khuyến mại  Căn cứ pháp lý: Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại I. Các...

Xem thêm

10:02 - 03/12/2019

Điều kiện kinh doanh vũ trường

Điều kiện kinh doanh vũ trường Cũng giống như dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường cũng là một trong những dịch vụ giải trí thu thú mọi đối...

Xem thêm

09:38 - 03/12/2019

Sản xuất rượu thủ công

Sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: một số lưu ý về điều kiện Hiện nay, ngoài việc sản xuất các loại rượu công nghiệp thì việc...

Xem thêm

15:47 - 21/11/2019

Điều kiện kinh doanh cầm đồ

Điều kiện kinh doanh cầm đồ: Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật...

Xem thêm

15:43 - 21/11/2019

Hoạt động bán hàng đa cấp

Hoạt động bán hàng đa cấp Căn cứ pháp lý:Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư 156/2016/TT-BTC...

Xem thêm

10:33 - 17/11/2019

Kinh doanh vận tải ô tô

Kinh doanh vận tải ô tô: giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  Căn cứ pháp lýLuật giao thông đường bộ 2008 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về...

Xem thêm

09:48 - 17/11/2019

Chứng nhận doanh nghiệp KHCN

Chứng nhận doanh nghiệp KHCN: Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ Hiện nay khoa học công nghệ là lĩnh vực rất phát triển...

Xem thêm

09:41 - 17/11/2019

Giấy phép phòng khám đa khoa

Giấy phép phòng khám đa khoa  Cơ sở pháp lý:Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối...

Xem thêm

09:25 - 17/11/2019

Điều kiện sản xuất hóa chất

Điều kiện sản xuất hóa chất: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp được cấp cho cá nhân, tổ chức...

Xem thêm

09:20 - 17/11/2019

Điều kiện sx thuốc thú y

Điều kiện sx thuốc thú y: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y Hiện nay, các cá nhân, tổ chức hoạt động về lĩnh...

Xem thêm

12:21 - 05/11/2019

Kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành nội địa Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành Theo khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch năm 2017 thì điều kiện để có thể kinh doanh...

Xem thêm

12:17 - 05/11/2019

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Về sản xuất mỹ phẩm Căn cứ pháp lý:Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản...

Xem thêm