17:02 - 02/11/2019

Chứng nhận an toàn thực phẩm

Chứng nhận an toàn thực phẩm Căn cứ pháp lýLuật an toàn thực phẩm 2010 Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Xem thêm

16:38 - 02/11/2019

Giấy phép an ninh trật tự

Giấy phép an ninh trật tự  Hỏi: Những ngành nghề nào phải xin giấy phép an ninh trật tự? Tư vấn: Theo quy định tại điều 14, nghị định...

Xem thêm

08:26 - 31/10/2019

Giấy phép hoạt động in

Giấy phép hoạt động in Cơ sở pháp lýLuật xuất bản 2012 Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xuất bản Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Quy định...

Xem thêm

08:38 - 30/10/2019

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động Theo Phụ lục 4 Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kem theo Luật Đầu tư 2014: Cho thuê lại lao động được quy...

Xem thêm

09:18 - 29/10/2019

Trung tâm tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học_thủ tục thành lập Xác định điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Theo quy định tại điều 107 của Nghị định...

Xem thêm

10:04 - 16/10/2019

Đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch Đăng ký mã số mã vạch mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp trong việc quản lý tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua...

Xem thêm

13:34 - 11/10/2019

Nhập khẩu thực phẩm chức năng

Nhập khẩu thực phẩm chức năng_một số tài liệu cần lưu ý! Căn cứ pháp lýLuật an toàn thực phẩm 2010 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn...

Xem thêm

12:47 - 09/10/2019

Hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học

Hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học Sau khi thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm tiền hành đi vào...

Xem thêm

14:21 - 23/09/2019

Đưa người lao động đi làm việc

Đưa người lao động đi làm việc ngoài nước là một hoạt động dịch vụ có điều kiện cần được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ. Cơ sở...

Xem thêm

09:56 - 19/09/2019

Giấy phép con cho doanh nghiệp

Giấy phép con cho doanh nghiệp Doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, có những ngành nghề đòi hỏi...

Xem thêm

09:24 - 19/09/2019

Thủ tục xin cấp phép xây dựng

Thủ tục xin cấp phép xây dựng 

Xem thêm

09:53 - 14/09/2019

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 

Xem thêm