Điều kiện sản xuất phim

10:37 - 29/07/2019

Điều kiện sản xuất phim

Theo phụ lục 4, Luật đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) thì ngành nghề kinh doanh sản xuất phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh ngành nghề này cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim. 

Điều kiện sản xuất phim

Theo phụ lục 4, Luật đầu tư 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) thì ngành nghề kinh doanh sản xuất phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh ngành nghề này cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim. Công ty luật Hnlaw & Partners xin được tư vấn về thủ tục cấp phép này như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận:

  • Doanh nghiệp có vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác nhận bằng văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp điện ảnh có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp; có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh

Thứ hai, về thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết: 30 ngày

Cơ quan giải quyết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

———————————————–

Để đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp vì những thủ tục xin giấy phép con phức tạp, HNLaw & Partners cung cấp dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin giấy phép con cho các doanh nghiệp.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ:Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296.

 

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao