Kinh doanh khách sạn

15:07 - 07/09/2019

Kinh doanh khách sạn là một ngành nghề khá hot tại Việt Nam. Quy định đối với ngành kinh doanh này cũng khá cụ thể và rõ ràng. 

Kinh doanh khách sạn là một ngành nghề khá hot tại Việt Nam. Quy định đối với ngành kinh doanh này cũng khá cụ thể và rõ ràng.

Cơ sở pháp lý:

  • Luật du lịch 2017
  • Thông tư 34/2018/TT-BTC

Hồ sơ:

  • Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú
  • Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;
  • Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch

Bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch

Thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định như sau:

a) Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao;

b) Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

Thời hạn: 30 ngày

Việc kinh doanh khách sạn công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch sẽ được tư vấn cụ thể và chi tiết bởi công ty luật Hnlaw & Partners. Về thủ tục kinh doanh khách sạn công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Hotline: 0912918296

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao