Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ

13:13 - 12/09/2019

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ được quy định dựa trên các cơ sở pháp lý sau: 

Thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ được quy định dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP
 • Các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan.

Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Muốn được cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số điều kiện về trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các phòng học. Đồng thời giám đốc trung tâm cũng phải đáp ứng một trong 2 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ

Điều kiện 2: Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Sau khi đã đáp ứng được các điều kiện kể trên, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, và gửi tới Cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Đề án thành lập trung tậm ngoại ngữ
 • Dự thảo nội quy của trung tâm

Khi Hồ sơ đã được phê duyệt và chấp thuận, doanh nghiệp sẽ nhận được quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thủ tục cho phép hoạt đông trung tâm ngoại ngữ

Sau các thủ tục đã nêu ở phần 1 trên, doanh nghiệp đã đủ điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để trung tâm có thể đưa vào hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm thủ tục xin cơ quan nhà nước cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Công ty Hnlaw & Partners sẽ thực hiện thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ cho doanh nghiệp.

Những công việc mà Hnlaw & Partners sẽ làm:

 • Tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ và thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục (thủ tục cấp phép hoạt động);
 • Soạn hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Nộp và nhận kết quả.

Trên đây là một số tư vấn tổng quát của Công ty Hnlaw & Partners. Để chính xác hơn, mong quý khách liên hệ với số điện thoai 0912918296 hoăc email: tuvan.hnlaw@gmail.com để được hỗ trợ.

http://www.hnlaw.vn/thu-ngo-gui-khach-hang/
An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao