Giấy phép cho thuê lại lao động

15:50 - 28/08/2019

Giấy phép cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. 

Giấy phép cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại. Với mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp trên mọi vấn đề pháp lý, HNLaw & Partners hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động như sau:

1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:
 • Là người quản lý doanh nghiệp;
 • Không có án tích;
 • Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh 
 • Phiếu lý lịch tư pháp  của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 • Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.

Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép cho thuê lại lao động của công ty luật TNHH HNLaw & Partners:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép
 • Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp giấy phép
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Tư vấn đổi cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động của doanh nghiệp.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao