Chấm dứt hoạt động chi nhánh

14:54 - 07/04/2020

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh công ty nước ngoài được thành lập để mở rông quy mô hoạt động của công ty, khi chi nhánh hoạt động không mang lại được hiệu quả của nó để chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài có thể thực hiện các thủ tục …

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh công ty nước ngoài được thành lập để mở rông quy mô hoạt động của công ty, khi chi nhánh hoạt động không mang lại được hiệu quả của nó để chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài có thể thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài.  HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Luật đầu tư 2014.
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP, nghị định quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

????Nội dung

1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài.

Chi nhánh chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

 • Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.
 • Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
 • Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
 • Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
 • Bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.
 • Thương nhân nước ngoài, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty nước ngoài.

Hồ sơ 01 bộ, bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh;
 • Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

3.  Trình tự, thủ tục giải thể chi nhánh công ty nước ngoài.

 • Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp giấy phép.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài” của HNLaw & Partners.

Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu

https://baodautu.vn/

 

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư