Điều kiện sx thuốc thú y

09:20 - 17/11/2019

Điều kiện sx thuốc thú y: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y Hiện nay, các cá nhân, tổ chức hoạt động về lĩnh vực thú y nói chung và thuốc thú y nói riêng không chỉ tham gia các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán … 

Điều kiện sx thuốc thú y: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Hiện nay, các cá nhân, tổ chức hoạt động về lĩnh vực thú y nói chung và thuốc thú y nói riêng không chỉ tham gia các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán mà còn đăng ký sản xuất thuốc thú y nhằm mở rộng thị trường và tăng độ cạnh tranh với các sản phẩm thú y trên thị trường. Để hoạt động sản xuất thuốc thú y, cơ sở sản xuất buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y. Các điều kiện, hồ sơ và thủ tục để sản xuất thuốc thú y được quy định như sau:

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Thú y 2015;
 • Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;
 • Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT;
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT.

II. Điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện

1. Điều kiện sản xuất thuốc thú y:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;
 • Có trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất lượng đối với từng loại thuốc thú y;
 • Có hệ thống xử lý nước thải, chất thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y;
 • Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp;
 • Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

Chi tiết các điều kiện được quy định rõ hơn tại các Nghị định, Thông tư được nêu tại căn cứ pháp lý.

2. Thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y:

 • Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT
 • Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT và danh sách các loại thuốc thú y sản xuất;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chứng chỉ hành nghề thú y;
 • Bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trình tự, thủ tục:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc thú y nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y cho Cục Thú y;
 • Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất, nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn: tối đa khoảng 22 ngày.

5. Cơ quan có thẩm quyền: Cục Thú y nơi cơ sở hoạt động sản xuất.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao