12:32 - 08/12/2019

Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán  Hnlaw & Partners xin giới thiệu mẫu công văn đề nghị thanh toán cho doanh nghiệp 

Xem thêm

09:41 - 05/12/2019

Xung đột pháp luật

Xung đột pháp luật Tình trạng chồng chéo, xung đột trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi...

Xem thêm

10:43 - 04/12/2019

Vai trò của pháp chế doanh nghiệp

Vai trò của pháp chế doanh nghiệp Thực trạng nền kinh tế thị trường và hệ thống pháp luật hiện nay: Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều chịu...

Xem thêm

10:37 - 04/12/2019

Đào tạo kỹ năng pháp chế

Đào tạo kỹ năng pháp chế Pháp chế là bộ phận bảo vệ quyền và lợi ích cho doanh nghiệp. Với thị trường đang mở cửa và đầy biến động như...

Xem thêm

10:26 - 04/12/2019

Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp

Khóa đào tạo pháp chế doanh nghiệp Pháp chế là một công cụ trong hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Bộ phận pháp chế là bộ...

Xem thêm

09:39 - 01/11/2019

Chương trình đào tạo pháp luật

Chương trình đào tạo pháp luật cho khối ngân hàng Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng...

Xem thêm

08:45 - 15/10/2019

Thông báo biến động lao động

Thông báo biến động lao động Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đối với người lao động khi có sự biến động lao động...

Xem thêm

10:26 - 22/09/2019

Đăng ký bảo hiểm xã hội

Đăng ký bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị...

Xem thêm

08:30 - 18/09/2019

Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc

Quy định về túi sơ cứu tại nơi làm việc (Thông tư số 19/2016/TT-BYT  hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động do Bộ...

Xem thêm

10:03 - 01/09/2019

Xây dựng nội quy lao động

Xây dựng nội quy lao động Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp trở thành vấn đề quan trọng trong nhiều công ty, là yếu tố quyết định cho sự tồn tại...

Xem thêm

08:48 - 26/08/2019

Hoạt động theo ủy quyền

Hoạt động theo ủy quyền Hiện tại doanh nghiệp triển khai khá thường xuyên các hoạt động kinh doanh. Đây cũng là một trong các hoạt động mũi nhọn...

Xem thêm