10:11 - 05/05/2020

Hỗ trợ người lao động

Hỗ trợ người lao động   Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương Thủ tướng ban hành Quyết...

Xem thêm

15:00 - 28/04/2020

Đi làm việc ở nước ngoài

Đi làm việc ở nước ngoài Kể từ ngày 20/05/2020, nghị định số 38/2020/NĐ-CP, nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người...

Xem thêm

16:00 - 27/04/2020

Nhập khẩu trang thiết bị y tế

Nhập khẩu trang thiết bị y tế Thiết bị y tế là một trong những mặt hàng thuộc lĩnh vực nhập khẩu chủ yếu của nước ta. Vậy thiết bị y tế...

Xem thêm

11:08 - 18/04/2020

Thành lập hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập...

Xem thêm

08:45 - 17/04/2020

Quy định giấy phép bưu chính

Quy định giấy phép bưu chính Ngày 03 tháng 02 năm 2020, chính phủ ban hành nghị định số 15/2020/NĐ-CP, nghị định quy định quy định xử phạt vi phạm...

Xem thêm

11:29 - 11/04/2020

Gia hạn thời hạn nộp thuế

Gia hạn thời hạn nộp thuế ✍️Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất....

Xem thêm

15:12 - 07/04/2020

Sử dụng lao động sai trái

Sử dụng lao động sai trái Sử dụng lao động sai trái Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020 đã quy định về xử phạt vi...

Xem thêm

15:05 - 07/04/2020

Trả lương ngừng việc khi dịch bệnh

Trả lương ngừng việc khi dịch bệnh  Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có...

Xem thêm

15:02 - 07/04/2020

Hỗ trợ BHXH thời Covid-19

Hỗ trợ BHXH thời Covid-19 Ngày 17/3/2020 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 860/BHXH-BT để hướng dẫn cụ thể hơn về việc tạm...

Xem thêm

10:37 - 07/04/2020

Lùi thời hạn trả nợ do Covid-19

Lùi thời hạn trả nợ do Covid-19  Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng,...

Xem thêm

10:17 - 07/04/2020

Không ký hợp đồng lao động

Không ký hợp đồng lao động ✍️Từ 15/4/2020, khiNghị định 28/2020/NĐ-CP, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo...

Xem thêm

10:14 - 07/04/2020

Ở lại nước ngoài trái phép

Ở lại nước ngoài trái phép Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực...

Xem thêm