15:12 - 07/04/2020

Sử dụng lao động sai trái

Sử dụng lao động sai trái Sử dụng lao động sai trái Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020 đã quy định về xử phạt vi...

Xem thêm

15:05 - 07/04/2020

Trả lương ngừng việc khi dịch bệnh

Trả lương ngừng việc khi dịch bệnh  Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có...

Xem thêm

15:02 - 07/04/2020

Hỗ trợ BHXH thời Covid-19

Hỗ trợ BHXH thời Covid-19 Ngày 17/3/2020 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 860/BHXH-BT để hướng dẫn cụ thể hơn về việc tạm...

Xem thêm

10:37 - 07/04/2020

Lùi thời hạn trả nợ do Covid-19

Lùi thời hạn trả nợ do Covid-19  Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng,...

Xem thêm

10:17 - 07/04/2020

Không ký hợp đồng lao động

Không ký hợp đồng lao động ✍️Từ 15/4/2020, khiNghị định 28/2020/NĐ-CP, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo...

Xem thêm

10:14 - 07/04/2020

Ở lại nước ngoài trái phép

Ở lại nước ngoài trái phép Đây là quy định đáng chú ý tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực...

Xem thêm

09:45 - 07/04/2020

Hộ kinh doanh chuyển đổi

Hộ kinh doanh chuyển đổi Tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Chính phủ mới bổ sung thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020. 

Xem thêm

10:06 - 04/04/2020

Tạm dừng cấp phép lao động

Tạm dừng cấp phép lao động Đây là chỉ thị đáng chú ý mà doanh nghiệp cần chú ý trong nghị quyết  28/NQ-CP của chính phủ ban hành ngày...

Xem thêm

10:54 - 03/04/2020

Khám sức khỏe cho nhân viên

Khám sức khỏe cho nhân viên Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực...

Xem thêm

10:33 - 03/04/2020

Doanh nghiệp khởi nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp Vừa qua, thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 9/CT-TTg về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng...

Xem thêm

11:35 - 18/02/2020

Sửa điều kiện kinh doanh rượu

Sửa điều kiện kinh doanh rượu Nghị định 17/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung điều kiện sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh rượu. Tại Nghị định...

Xem thêm

13:34 - 17/02/2020

Hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh

Hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư  92/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 72/2014/TT-BTC quy định...

Xem thêm