08:18 - 19/12/2019

Chuyển đổi mục đích của thị thực

Chuyển đổi mục đích của thị thực  Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú...

Xem thêm

10:14 - 17/12/2019

Vốn điều lệ để bán cổ phiếu

Vốn điều lệ để bán cổ phiếu Đây là một trong những nội dung mới nổi bật quy định tại Luật chứng khoán 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi...

Xem thêm

08:55 - 16/12/2019

Quyền người lao động theo luật mới

Quyền người lao động theo luật mới Để bảo vệ người lao động, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm hành vi người sử dụng lao động không...

Xem thêm

10:40 - 12/12/2019

Cấp thẻ căn cước công dân

Cấp thẻ căn cước công dân  Thông tư 40/2019/TT-BCA do Bộ Công an ban hành sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật...

Xem thêm

11:16 - 11/12/2019

Xóa phạt chậm nộp thuế

Xóa phạt chậm nộp thuế Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không...

Xem thêm

11:01 - 08/12/2019

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành...

Xem thêm

10:14 - 06/12/2019

Văn phòng ngân hàng nước ngoài

Văn phòng ngân hàng nước ngoài Thông tư 25/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 02/12/2019 đã có những thay đổi trong việc cấp Giấy phép và...

Xem thêm

10:10 - 06/12/2019

Xử phạt lĩnh vực đất đai

Xử phạt lĩnh vực đất đai Ngày 19/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Xem thêm

09:39 - 06/12/2019

Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ luật Lao động sửa đổi Ngày 20/11/2019 vừa qua, Quốc đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung đáng chú ý. 

Xem thêm

08:02 - 06/12/2019

Mức vốn pháp định ngân hàng

Mức vốn pháp định ngân hàng Những thay đổi về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định chi...

Xem thêm

17:46 - 20/11/2019

Quy định lương tối thiểu 2020

Quy định lương tối thiểu 2020 Đồng ý với phương án do Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất trước đó, mới đây ngày 15/11/2019, Chính phủ đã...

Xem thêm

15:49 - 18/11/2019

Hỗ trợ cấp phép doanh nghiệp

Hỗ trợ cấp phép doanh nghiệp Ngày 18 tháng 11 năm 2019, bà Đinh Thị Hoàng Nhung, đại diện công ty luật Hnlaw & Partners đã có buổi làm việc trao phép...

Xem thêm