Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

14:52 - 06/06/2019

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Cơ quan thực hiện: Cục bản quyền tác giả Hồ sơ cần chuẩn bị; Đăng ký kinh doanh bản sao (có thể chụp ảnh bản gốc để tiến hành chứng thực)- Chứng minh nhân dân/ CCCD bản sao (của các tác giả) 02 đĩa CD chứa nội dung phần mềm 

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm

Cơ quan thực hiện: Cục bản quyền tác giả

Hồ sơ cần chuẩn bị;

  • Đăng ký kinh doanh bản sao (có thể chụp ảnh bản gốc để tiến hành chứng thực)-
  • Chứng minh nhân dân/ CCCD bản sao (của các tác giả)
  • 02 đĩa CD chứa nội dung phần mềm
  • Bản in nội dung phần mềm máy tính (mã code)
  • Bản cam đoan của  tác giả về tính trung thực trong quá trình sáng tạo tác phẩm
  • Giấy ủy quyền / Giấy giới thiệu
  • Văn bản đồng ý của các tác giả  (nếu đống tác giả)

Thời gian thực hiện:  20 – 30 ngày làm việc từ thời điểm cung cấp đầy đủ tài liệu, chi phí thực hiện

Kết quả nhận được là Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

Chi phí thực hiện: liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners, email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

https://hnlaw.vn/so-huu-tri-tue

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php

Đại diện sở hữu công nghiệp
Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp
Về chỉ dẫn địa lý
Xử lý xâm phạm SHTT
Phân loại nhãn hiệu