Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp

08:11 - 01/06/2020

Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp

Điều chỉnh lệ phí Sở hữu công nghiệp Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài thực hiện nộp phí như sau: kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó:

  • Lệ phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài phụ thuộc vào số lượng mã sản phẩm hồ sơ đăng ký.
  • Lệ phí sở hữu công nghiệp bao gồm:
    • Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
    • Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
    • Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
    • Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC.và nộp phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.

———————————

Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/so-huu-tri-tue/

http://www.noip.gov.vn

Rủi ro khi không đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
Đăng ký bản quyền
Đại diện sở hữu công nghiệp
Về chỉ dẫn địa lý
Xử lý xâm phạm SHTT