Giấy phép hoạt động in

08:26 - 31/10/2019

Giấy phép hoạt động in

Cơ sở pháp lý

 • Luật xuất bản 2012
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xuất bản
 • Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi …

Giấy phép hoạt động in

Cơ sở pháp lý

 • Luật xuất bản 2012
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật xuất bản
 • Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 • Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
 • Người đứng dầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có nghiệp vụ quản lý hoạt đông in xuất bản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
 • Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để thực hiện một hoặc các công đoạn chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
 • Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở in xuất bản phẩm.

2. Hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giâý phép hoạt động in xuất bản phẩm
 • Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ sở in;
 • Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự; vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

 Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm:

 • Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cơ sở in ở địa phương

Thời hạn: 15 ngày

————————————-

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao