Dự án bất động sản

10:32 - 06/03/2024

Dự án bất động sản

Dự án bất động sản là dự án đầu tư xây dựng công trình để kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật, bao gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn; dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao.

Dự án bất động sản

Dự án bất động sản cần được thiết lập và triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo tính minh bạch, quy trình và thủ tục.

Dự án bất động sản phải triển khai theo thời hạn đã cam kết đối với các nhà đầu tư, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Đối với các dự án bất động sản triển khai không đúng theo tiến độ cam kết, chủ đầu tư cần thực hiện giải ngân và điều phối dự án bất động sản để nhà đầu tư rút vốn, đảm bảo an toàn về đầu tư tránh những hệ lụy về trách nhiệm hình sự cho chủ dự án.

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp