Đầu tư sân gôn

08:50 - 11/12/2023

Đầu tư sân gôn 

Điều kiện để đầu tư sân gôn là gì? 

Đầu tư sân gôn

Đầu tư sân gôn

Sân gôn là công trình xây dựng gồm đường gôn và công trình phụ trợ được thiết kế theo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để phục vụ cho người chơi gôn.

Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án sân gôn

1. Đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đất đai; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện Dự án sân gôn và người lao động tại địa phương.

3. Tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: tuvan.hnlaw@gmail.com

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Định giá doanh nghiệp
Lựa chọn nhà đầu tư
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp