Lựa chọn nhà đầu tư

07:55 - 29/11/2023

Lựa chọn nhà đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức:

Lựa chọn nhà đầu tư

- Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

-Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư, trừ trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đây là các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đặc thù của luật đầu tư. Ngoài ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng theo luật doanh nghiệp, việc lựa chọn nhà đầu tư còn tuân theo những điều kiện cơ bản mà nhà đầu tư cần đáp ứng để đầu tư vào doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận và tham gia vào quá trình điều hành doanh nghiệp.

Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy mô và định hướng phát triển doanh nghiệp luôn là thách thức cũng như cơ hội của doanh nghiệp. Đôi khi việc lựa chọn nhà đầu tư có thể dẫn đến hoạt động tái cấu trúc lại doanh nghiệp cũng như tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp.

Để được tư vấn liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài
Dự án bất động sản
Đầu tư sân gôn
Định giá doanh nghiệp
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp