Điểm nhấn chương trình đào tạo

15:32 - 11/08/2020

Điểm nhấn chương trình đào tạo Chương trình đào tạo pháp chế doanh nghiệp được thực hiện và áp dụng tại Công ty luật Hnlaw & Partners với trọng điểm cung cấp kỹ năng pháp chế dành cho doanh nghiệp, các vấn đề về vận hành doanh nghiệp cho chuyên viên pháp chế. 

Điểm nhấn chương trình đào tạo Chương trình đào tạo pháp chế doanh nghiệp được thực hiện và áp dụng tại Công ty luật Hnlaw & Partners với trọng điểm cung cấp kỹ năng pháp chế dành cho doanh nghiệp, các vấn đề về vận hành doanh nghiệp cho chuyên viên pháp chế.

Chương trình đi sâu vào đào tạo các kỹ năng pháp chế với một cái nhìn tổng quát về các nội dung đào tạo theo chương trình khung.

Một chương trình đào tạo pháp chế doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm những kỹ năng cần thiết để vận hành và thực thi hoạt động của doanh nghiệp.

Chương trình đi sâu vào việc cung cấp những kỹ năng cần thiết cho một chuyên viên pháp chế với mục tiêu áp dụng và thi hành được cho doanh nghiệp.

Chương trình sẽ giúp chuyên viên pháp chế có một cái nhìn tổng quát về hoạt động tư vấn chuyên môn của mình.

Các chuyên viên pháp chế được đào tạo sẽ có thể:

– Tư vấn chuyên sâu về tất cả các vấn đề của doanh nghiệp

– Soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp

– Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp

– Làm giấy phép con cho doanh nghiệp

Các vấn đề tư vấn chuyên sâu dành cho một chuyên viên pháp chế sẽ được Hnlaw & Parners chú trọng đào tạo với phương châm hướng dẫn để chuyên viên pháp chế có thể áp dụng giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

Với phương châm chỉ có thực hành mới đem lại giá trị, khóa học nhằm hướng đến việc giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp và mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Hnlaw & Partners

Điểm đến của đầu tư pháp lý và ứng dụng các kỹ năng vào giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/dao-tao-phap-che

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Định hướng ngành pháp chế
Những điểm mới khóa học pháp chế
Giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp
Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng