Những điểm mới khóa học pháp chế

08:38 - 06/11/2023

Những điểm mới khóa học pháp chế

Hnlaw & Partners đề xuất những giải pháp mới trong khóa học mới về pháp chế doanh nghiệp.

Những điểm mới khóa học pháp chế

Đối tượng học:

  • Sinh viên năm 4 các khoa luật của các trường đại học có dự định triển khai công việc pháp chế doanh nghiệp
  • Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức
  • Giám đốc, ban kiểm soát, các nhà quản lý doanh nghiệp

Mục tiêu:

  • Hoàn thiên tốt kỹ năng cập nhật pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
  • Phát triển kỹ năng tư vấn trong các hoạt động của doanh nghiệp
  • Phát triển kỹ năng giải quyết tranh chấp trong hoạt động của doanh nghiệp
  • Củng cố và phát huy năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp

Nội dung:

Buổi 1: Rà soát ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và tư vấn định hướng giấy phép cho doanh nghiệp

Buổi 2: Thực hiện giấy phép con cho doanh nghiệp

Buổi 3: Triển khai kỹ năng tư vấn cho doanh nghiệp

Buổi 4: Kỹ năng giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp

Buổi 5: Kỹ năng đàm phán, thương lượng và rà soát, soạn thảo hợp đồng

Buổi 6: Kỹ năng đại diện cho doanh nghiệp để làm việc với tòa án và trọng tài thương mại

Thời lượng: 06 buổi học phí 05 triệu/1 học viên

Thời gian học: 1,5 h

Thời gian giải đáp thắc mắc: 30 phút

Hình thức học: online

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Định hướng ngành pháp chế
Giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp
Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá