Định hướng ngành pháp chế

08:26 - 07/11/2023

Định hướng ngành pháp chế

Công việc đào tạo pháp chế hướng tới việc định hướng cho các bạn học viên các cách xử lý tình huống pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.

Định hướng ngành pháp chế

Hoạt động của doanh nghiệp được giới hạn trong phạm vi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký.

Do đó nội dung đào tạo hướng tới việc định hướng giải quyết vấn đề trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, chuyên sâu trong việc áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành để loại bỏ rủi ro pháp lý của doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của chương trình đạo tạo pháp chế là hướng tới việc chú trọng từng đặc điểm, loại hình, mô hình doanh nghiệp và phương thức quản trị để áp dụng các phương pháp thực tiễn và hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật; đảm bảo cán bộ pháp chế là những người đi tiên phong trong việc quản trị loại bỏ rủi ro cho doanh nghiệp; đánh giá thêm cơ hội triển khai các sản phẩm dịch vụ mới cho doanh nghiệp trong hoạt động của mình; tạo lợi nhuận tăng trưởng một cách bền vững.

Chi tiết chương trình xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0961078255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Những điểm mới khóa học pháp chế
Giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp
Đào tạo pháp chế tận tâm
Pháp chế ngân hàng
Học pháp chế để bứt phá