Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản

07:28 - 06/12/2023

Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Hỏi:

Trường hợp nào được miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản?

Tôi có 02 bất động sản muốn chuyển nhượng tại Hà Nội và Phú Yên. Như vậy tôi có được miễn thuế khi chuyển nhượng 02 bất động sản này không?

Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân về các khoản thu nhập được miễn thuế thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên thì sẽ được miễn thuế. Như vậy, bất động sản duy nhất được hiểu là chỉ có một bất động sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp của bạn có 02 bất động sản chuyển nhượng tại Hà Nội và Phú Yên thuộc trường hợp không được miễn thuế khi chuyển nhượng.

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Điều kiện IPO