Luật mới về lao động nước ngoài

15:09 - 09/12/2020

Luật mới về lao động nước ngoài Luật mới về lao động nước ngoài Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định cụ thể về các hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người lao động Việt Nam đi ...

Luật mới về lao động nước ngoài

Luật mới về lao động nước ngoài Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định cụ thể về các hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông qua các hình thức cụ thể như sau:

– Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế;

– Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau đây:

+ Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

+ Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước ngoài;

+ Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

– Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.

(So với quy định tại Điều 6 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 thì Luật mới chấp nhận việc các bên thỏa thuận bằng văn bản thay vì hợp đồng ở một số trường hợp).

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

https://www.molisa.gov.vn/Pages/trangchu.aspx

Điều kiện IPO
Giao dịch dân sự có điều kiện
Hợp đồng xây dựng
Giá trị pháp lý của bản dịch công chứng
Hoạt động đại lý bảo hiểm