Lãi suất vay trong hợp đồng vay

07:35 - 07/12/2023

Lãi suất vay trong hợp đồng vay 

Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Hỏi: tôi ký hợp đồng vay để vay tiền nhưng trong hợp đồng không quy định rõ về lãi suất vay mà chỉ ghi nhận việc trả lãi theo thỏa thuận. Như vậy lãi suất vay áp dụng đối với hợp đồng vay của tôi là bao nhiêu?

Lãi suất vay trong hợp đồng vay

Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Trả lời:
Theo quy định tại điều 468 luật dân sự 2015, lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
=> Như vậy lãi suất không được vượt quá 20% năm/ của khoản tiền vay.
Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners
Hotline: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Điều kiện IPO