Ký hợp đồng loại nào?

07:40 - 09/12/2023

Ký hợp đồng loại nào? 
Ký hợp đồng loại nào khi làm việc cho đối tác nước ngoài? 

Ký hợp đồng loại nào? 

Ký hợp đồng loại nào để làm việc cho đối tác nước ngoài?


Đối tượng áp dụng của luật lao động 2019 là các đối tượng có quan hệ lao động tại Việt Nam. Việc thỏa thuận làm việc với bên đối tác nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động 2019.


Theo quy định của luật dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.


Như vậy hợp đồng dịch vụ điều chỉnh quan hệ công việc một cách đặc thù.


=> Như vậy, để làm việc cho đối tác nước ngoài, bạn cần ký hợp đồng dịch vụ.


Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners
Hotline: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Điều kiện IPO