Hợp tác với luật Việt Nam

14:13 - 08/11/2019

Hợp tác với luật Việt Nam

Từ tháng 9/2019, nhận lời mời hợp tác tư vấn luật của Công ty cổ phần truyền thông Luật Việt Nam, công ty luật Hnlaw & Partners đã phối hợp triển khai các chương trình tư vấn. 

Hợp tác với luật Việt Nam


Từ tháng 9/2019, nhận lời mời hợp tác tư vấn luật của Công ty cổ phần truyền thông Luật Việt Nam, công ty luật Hnlaw & Partners đã phối hợp triển khai các chương trình tư vấn. Đây là một hoạt động nhằm hiện thực hóa các kế hoạch tư vấn pháp lý trợ giúp cho cộng đồng của công ty luật Hnlaw & Partners!

Nội dung tư vấn khá đa dạng với các câu hỏi xoay quanh các lĩnh vực của đầu tư, kinh doanh. Việc hợp tác tư vấn luật với luật Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết pháp luật của cộng đồng.

Hợp tác với luật Việt Nam 

Hàng tuần, luật Việt Nam sẽ gửi các câu hỏi tư vấn và công ty luật Hnlaw & Partners sẽ gửi các phần nội dung tư vấn theo từng câu hỏi. Phần tư vấn của công ty luật Hnlaw & Partners thường rất chi tiết và cụ thể với đầy đủ các căn cứ luật làm cơ sở trả lời cho nội dung cần tư vấn.

Để thực hiện chương trình, công ty luật Hnlaw & Partners đã phân công luật sư chuyên trách giám sát phần nội dung tư vấn, đảm bảo tính hiệu quả của các nội dung tư vấn.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/co-duoc-thu-hoi-dat-de-xay-be-nuoc-sach-cho-dan-128484-faqs.html

https://luatvietnam.vn/luat-su-tu-van/san-xuat-tai-nha-nen-thanh-lap-doanh-nghiep-hay-ho-kinh-doanh-128688-faqs.html

https://luatvietnam.vn/dinh-thi-hoang-nhung-127-lawyer.html

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty
Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà đất
Đưa người đi xuất khẩu lao động