Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?

10:47 - 08/12/2023

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 167 Luật đất đai 2013: Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?

Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên.
=> Như vậy, hợp đồng thuê đất không bắt buộc phải công chứng.
Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners
Hotline: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Điều kiện IPO