Hỗ trợ tài chính doanh nghiệp SME

12:10 - 31/12/2019

Hỗ trợ tài chính doanh nghiệp SME 

Để hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày 17/12/2019 Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ban hành Công văn số 191/QDNNVV-NVCV. 

Hỗ trợ tài chính doanh nghiệp SME

(Hỗ trợ tài chính doanh nghiệp SME) Để hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày 17/12/2019 Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ban hành Công văn số 191/QDNNVV-NVCV.

Theo đó, đối tượng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ đối với DNNVV cố định trong suốt thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6,0%/năm (Hằng năm hoặc trong từng thời kỳ, Hội đồng thành viên công bố mức lãi suất cho vay của Quỹ).

Đồng thời, kèm theo Công văn này là nội dung hỗ trợ tài chính của Quỹ với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, mức cho vay tối đa được quy định như sau: Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh với thời hạn tối đa không quá 07 năm.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay trong thời hạn vay như sau:

  • Lãi suất cho vay vốn ngắn hạn: 4,16%/năm.
  • Lãi suất cho vay vốn trung hạn: 6,0%/năm.
  • Lãi suất cho vay vốn dài hạn: 6,0%/năm.

Lưu ý về các khoản chi phí Quỹ không hỗ trợ bao gồm:

  • Thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm;
  • Mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh;
  • Trả nợ khoản nợ vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay nước ngoài;
  • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Các khoản bồi thường.

Hỗ trợ tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có mục đích vay vốn để đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

——————————

Chi tiết xin liên hệ:

⚖CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

☎Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai