Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

09:05 - 26/07/2019

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 24/6/2019 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Theo đó, sẽ Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. 

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 24/6/2019 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 16/8/2019.

Theo đó, sẽ Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ.

Cụ thể, khi thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức căn cứ vào nguồn lực, chương trình hỗ trợ để quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên như sau:
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.
Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó,  sau khi thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên theo danh sách được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trường hợp sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ, cơ quan ngang Bộ đồng ý thì mức chi phí hỗ trợ như sau:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm;
  • Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm;
  • Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí tư vấn pháp luật theo văn bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm;

Nghị định này cũng quy định rằng, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý trong 15 ngày làm việc, trường hợp vướng mắc phức tạp thì trả lời trong tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Công ty luật Hnlaw & Partners cũng có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là tư vấn pháp lý miễn phí các thủ tục thành lập, thủ tục làm giấy phép con cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng mức phí dịch vụ pháp lý hợp lý cho các doanh nghiệp này.

Chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai