Giảm trừ thuế

09:40 - 08/10/2019

Giảm trừ thuế đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

Nhằm giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các chính sách xã hội, ngày 03/10/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4000/TCT-DNNCN hướng dẫn chi tiết vấn đề này. 

Giảm trừ thuế đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo

Nhằm giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các chính sách xã hội, ngày 03/10/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4000/TCT-DNNCN hướng dẫn chi tiết vấn đề này.

Theo đó, khoản tiền mà cá nhân đóng góp cho các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học từ nguồn thu nhập của mình sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân trước khi tính thuế của người nộp thuế.

Tuy nhiên, các quỹ này phải được thành lập và hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận theo Nghị định số 30 năm 2012 của Chính phủ.

Ngoài ra, khoản chi đóng góp cho các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật cũng được áp dụng chính sách tương tự.

Các khoản đóng góp nêu trên phát sinh vào năm nào thì giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.

Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp vào các quỹ từ thiện, nhân đạo và khuyến học.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai