Đưa người đi xuất khẩu lao động

07:58 - 21/03/2022

Đưa người đi xuất khẩu lao động

Câu hỏi:

Xin hỏi Hnlaw & Partners: Tôi đã từng đi xuất khẩu lao động thông qua các công ty xuất khẩu lao động. Hiện nay, tôi muốn đưa lao động ra nước ngoài hợp pháp thì phải bắt đầu từ đâu? Cần đáp ứng những điều kiện gì? Xin cảm ơn!

Đưa người đi xuất khẩu lao động

Trả lời:

Theo Điều 6, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 thì các hình thức đi làm việc ở nước ngoài thông qua các tổ chức, cá nhân gồm:

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

Đối với hình thức bạn đưa người lao động ra nước ngoài với tư cách cá nhân thông qua hình thức đầu tư ra nước ngoài bạn phải đảm bảo các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 33 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006 bao gồm:

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

- Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài;

- Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động;

- Bảo đảm các quyền lợi của người lao động, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đối với hình thức bạn đưa người lao động ra nước ngoài với tư cách doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết luật người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

- Về Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao dộng đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. Có chủ sở hữu hoặc tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

-  Điều kiện về vốn: Doanh nghiệp có vốn pháp định không được thấp hơn 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ một tỷ đồng tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp phải có đề án hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài: Nội dung của đề án hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo mẫu.

- Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện nhất định về bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ

- Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động phải có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu

- Về thủ tục bạn cần triển khai để thực hiện

(1) thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp để triển khai hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(2) đáp ứng các điều kiện để xin cấp phép và xin giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

(3) thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ.

Đối với hình thức bạn đưa người lao động ra nước ngoài với tư cách doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 34 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng 2006 và Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

- Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề theo quy định;

- Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề theo quy định người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

- Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

Về thủ tục bạn cần triển khai để thực hiện:

(1) thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh phù hợp

(2) đáp ứng các điều kiện của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề

(3) thực hiện thủ tục ký quỹ thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập

(4) thực hiện thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

 

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai