Đổi mã quyền lợi BHYT

08:38 - 05/11/2020

Đổi mã quyền lợi BHYT Câu hỏi: Hiện nay tôi đang làm việc ở công ty và đóng bảo hiểm. Tuy nhiên tôi thuộc đối tượng tham gia BHYT của vùng 135. Vậy tôi muốn đổi mã quyền lợi thì làm thế nào? Xin cảm ơn Trả lời: Xác định nhóm đối tượng đóng...

Đổi mã quyền lợi BHYT

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang làm việc ở công ty và đóng bảo hiểm. Tuy nhiên tôi thuộc đối tượng tham gia BHYT của vùng 135. Vậy tôi muốn đổi mã quyền lợi thì làm thế nào? Xin cảm ơn

Trả lời:

Xác định nhóm đối tượng đóng bảo hiểm y tế

Hiện bạn đang làm việc ở công ty và đóng bảo hiểm nhưng bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của vùng 135, do đó phải xác định bạn thuộc hai nhóm đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Quyết định 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính Phủ ban hành gồm:

(1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng và

(2) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng là nhóm người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

Do đó, căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.“

Khoản 2 Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy, khi bạn đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau như trên thì bạn đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Do đó, bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng và hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn là 100% khi đi đúng tuyến.

Thủ tục thay đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Căn cứ vào Phiếu giao nhận hồ sơ 610/…/THE và Mục I Phụ lục 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế, để được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất; bạn phải làm thủ tục thay đổi mã quyền lợi BHYT với các giấy tờ sau:

+) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người);

+) Thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị;

+) Giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi cao hơn: Sổ hộ khẩu; hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú.

– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT;

– Thời hạn giải quyết: 3 ngày.

Như vậy căn cứ vào các phân tích ở trên, bạn có thể điều chỉnh mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của mình theo quy định.

Công ty luật Hnlaw & Partners.

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

https://baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/pages/bao-hiem-y-te.aspx

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai