Danh mục phụ gia thực phẩm

09:18 - 21/09/2019

Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng: 

Danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng: Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 24/2019/TT-BYT về danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm để lưu hành tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm là phải bảo đảm:

  • Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm
  • Không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm
  • Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

Thông tư quy định nguyên tắc xác định mức sử dụng tối đa phụ gia thực phẩm theo Thực hành sản xuất tốt (GMP) như sau:

  • Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm sử dụng để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn
  • Lượng phụ gia thực phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất của thực phẩm hay công nghệ sản xuất thực phẩm
  • Phụ gia thực phẩm phải bảo đảm chất lượng, an toàn dùng cho thực phẩm và được chế biến, vận chuyển như đối với nguyên liệu thực phẩm

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2019.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

 

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty
Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà đất
Đưa người đi xuất khẩu lao động