Xem xét xử lý rủi ro cho doanh nghiệp

11:51 - 18/09/2019

Xem xét xử lý rủi ro cho 05 trường hợp DN nhỏ và vừa: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 26/8/2019. Theo đó, trong các trường hợp sau, doanh nghiệp nhỏ và vừa … 

Xem xét xử lý rủi ro cho doanh nghiệp

Xem xét xử lý rủi ro cho 05 trường hợp DN nhỏ và vừa:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 26/8/2019.

Xem xét xử lý rủi ro cho doanh nghiệp

Theo đó, trong các trường hợp sau, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét xử lý rủi ro (Điều 7 Thông tư 57/2019/TT-BTC):

  • Trường hợp thứ nhất, khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động, sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Trường hợp thứ hai, khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Trường hợp thứ ba, Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Trường hợp thứ tư, khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.
  • Trường hợp cuối cùng, khách hàng có khoản nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2018/NĐ-CP (Phân loại nợ: Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện phân loại nợ đối với các khoản đã trả nợ thay cho bên được bảo lãnh (khách hàng phải nhận nợ bắt buộc) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng.)

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

 

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty
Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà đất
Đưa người đi xuất khẩu lao động