Trả lời phỏng vấn báo đầu tư

08:41 - 11/06/2020

Trả lời phỏng vấn báo đầu tư 

Câu hỏi: Trang thông tin điện tử nội bộ Tôi là phóng viên báo Vietnam Investment Review của Báo Đầu tư. Hiện tại tôi đang triển khai bài viết về việc buộc các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký giấy phép … 

Trả lời phỏng vấn báo đầu tư

Trả lời phỏng vấn báo đầu tư

Câu hỏi:

Trang thông tin điện tử nội bộ Tôi là phóng viên báo Vietnam Investment Review của Báo Đầu tư. Hiện tại tôi đang triển khai bài viết về việc buộc các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký giấy phép cho website nội bộ của họ (theo dự thảo Nghị định 72/2013/ND-CP về việc quản lý sử dụng internet). Vì vậy, tôi rất mong các luật sư giúp tôi cung cấp một vài thông tin về vấn đề này.

– Ông (bà) đánh giá thế nào về việc yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài phải đăng ký cấp phép cho website nội bộ của họ? Việc này có cần thiết không?

– Hầu hết các doanh nghiệp đều không đồng tình với quy định này và cho rằng điều này thể hiện sự xâm phạm vào tài sản của công ty và vi phạm vào chính sách của công ty. Quan điểm của ông (bà) về việc này thế nào?

Trả lời:

Về việc đăng ký cấp phép cho website nội bộ của doanh nghiệp

Theo khoản 3, điều 23, nghị định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng thì  trang thông tin điện tử nội bộ phải tuân theo các quy định về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định có liên quan tại Nghị định này.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định cụ thể về việc đăng ký cấp phép cho trang thông tin điện tử nội bộ (website nội bộ của doanh nghiệp) của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng.

Theo khoản 6, điều 8 luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy khi có quy định rõ ràng về nghĩa vụ đăng ký cấp phép trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nghĩa vụ này.

Về bảo hộ tài sản của doanh nghiệp

Theo Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) xác định như sau: Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Quyền tài sản theo quy định tại Điều 115 BLDS: “Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Xét theo góc độ quyền tài sản, trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp (website nội bộ của doanh nghiệp) là một loại tài sản của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, luật doanh nghiệp năm 2014 hiện chưa có quy định rõ ràng về tài sản, các loại tài sản của doanh nghiệp. Theo khoản 8, điều 7 luật doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp được quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. Cũng theo khoản 2, điều 5, luật doanh nghiệp năm 2014 thì Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

Như vậy theo các quy định trên thì doanh nghiệp có thể được bảo hộ tài sản của mình là trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp (website nội bộ của doanh nghiệp) thông qua hình thức đăng ký cấp phép và doanh nghiệp có thể bảo hộ website của mình theo góc độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, hiện chưa có quy định bắt buộc phải đăng ký cấp phép cho trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp và việc phải đăng ký cấp phép cũng sẽ mất thêm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Hiện cũng đang có chính sách nhằm giảm thiểu việc cấp phép cho doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện (giấy phép con) nên việc thêm một loại giấy phép con nữa sẽ đi ngược lại chính sách này.

Thiết nghĩ doanh nghiệp có thể sử dụng trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp trong phạm vi và mục đích quy định tại  khoản 3, điều 20, nghị  định 72/2013/NĐ-CP quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng theo đó trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

Do đó, nếu doanh nghiệp tuân thủ đúng những quy định này thì không nhất thiết  phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép cho trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp (website nội bộ của doanh nghiệp) và vì trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp có quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản của mình song song cùng các nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải tuân thủ để đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật. Có chăng là cần thêm quy định sửa đổi bổ sung nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng làm rõ thêm quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với trang thông tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp.

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

https://doanhnghiepvn.vn/

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai