Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản

08:19 - 17/07/2022

Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản 

Thủ tục này được quy định như thế nào? 

Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản

Cơ sở pháp lý:
- Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010
- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010
- Luật doanh nghiệp năm 2020
- Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
- Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 05/04/2015

 CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN

I. Đối tượng:

Công ty quản lý tài sản là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước.

II. Tên công ty

Công ty quản lý tài sản + tên tổ chức tín dụng 

III. Uỷ quyền quản lý vốn:

Công ty quản lý tài sản hoạt động dưới hình thức góp vốn của tổ chức, tổ chức có thể uỷ quyền quản lý vốn cho cá nhân.

IV. Vốn điều lệ

 - Vốn điều lệ công ty quản lý tài sản là 2.000 tỷ đồng Việt Nam.

V. Hình thức hoạt động
- Công ty Quản lý tài sản được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 VI. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy quản lý Công ty quản lý tài sản bao gồm Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Hội đồng thành viên bao gồm không quá 07 thành viên. Ban kiểm soát bao gồm không quá 03 thành viên.

Công ty quản lý tài sản có tổng giám đốc và một số phó tổng giám đốc

VII. Ngành nghề công ty

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

6420 (chính)

2

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

- Tiếp nhận, quản lý các khoản nợ tồn đọng và tài sản đảm bảo nợ vay liên quan đến các khoản nợ để xử lý, thu hồi vốn nhanh nhất
- Hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến các khoản nợ theo quy định của pháp luật, của ngân hàng trình Hội đồng quản trị ngân hàng xoá nợ cho khách hàng (đối với nhóm nợ không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng để thu hồi).
- Chủ động bán các tài sản đảm bảo nợ vay thuộc quyền định đoạt của Ngân hàng; Cơ cấu lại nợ tồn đọng bằng các biện pháp: giãn nợ, miễn giảm lãi suất, đầu tư thêm, chuyển đổi nợ thành vón góp.
- Xử lý tài sản đảm bảo nợ vay bằng các biện pháp thích hợp: cải tạo, sửa chữa, nâng cấp tài sản để bán, cho thuê, khai thác kinh doanh, góp vốn, liên doanh bằng tài sản để thu hồi nợ
- Mua bán nợ tồn đọng của tổ chức tín dụng khác, của các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại khác theo quy định của pháp luật
- Quản lý các loại tài sản của ngân hàng; thực hiện các hoạt động khác theo uỷ quyền của ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

8299

 XIII. HỒ SƠ THÀNH LẬP: theo hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn MTV

- Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
- Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
- Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi tiết liên hệ 

Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai