Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

15:24 - 06/06/2019

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Bạn muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài  tại việt nam ,bạn băn khoăn không biết thủ tục bắt đầu từ đâu ,làm sao cho vững  chắc .

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài      

Bạn muốn thành lập chi nhánh công ty nước ngoài  tại việt nam ,bạn băn khoăn không biết thủ tục bắt đầu từ đâu ,làm sao cho vững  chắc .Bạn sẽ có câu trả lời chính xác khi đến với Công ty Luật HNLAW&PARTNERS .Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Công ty Luật HNLAW&PARTNERS sẽ cung cấp cho khách hàng một quy trình mở doanh nghiệp tốt nhất.Với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đảm bảo làm thủ tục nhanh gọn cùng với chi phí thấp nhất .Khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.

I.Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 • Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
 • Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp;
 •  Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 • .Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

 II.Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu có chữ ký của người đại diện công ty mẹ
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài đề cử, bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi công ty mẹ thành lập, cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 • Bản sao điều lệ hoạt động của Chi nhánh
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh bao gồm:
 • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở chi nhánh
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh theo quy định.

III.Nội dung hoạt động của chi nhánh công ty nước ngoài

 • Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định
 • Điều kiện hoạt động kinh doanh là yêu cầu mà chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

 IV.Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với chi nhánh

 • Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của chi nhánh của mình tại Việt Nam
 • Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và của chi nhánh theo pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền
 • Ít nhất là 15 ngày trước khi chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của chi nhánh thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

LƯU Ý:

 • Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp, nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục thì khi nộp hồ sơ phải xuất trình Giấy CMND, hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp và văn bản ủy quyền

 Trên đây là Thủ tục hành lập chi nhánh nước ngoài ở Việt nam .Nếu bạn có vướng mắc băn khoăn xin vui lòng liên hệ Công ty LUẬT HNLAW & PARTNERS  chúng tôi để có giải pháp cho doanh nghiệp  của bạn.

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Chấp thuận chủ trương đầu tư
Thương nhân nước ngoài ở Việt Nam
Thương vụ tại Việt Nam năm 2021
Quy định về tài khoản vốn đầu tư
Quy trình đầu tư Việt Nam 2021