Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư

09:51 - 30/07/2019

Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là là một văn bản pháp lý ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đăng ký đầu tư) được quy định cụ thể như thế nào? 

Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là là một văn bản pháp lý ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án. Vậy trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đăng ký đầu tư) được quy định cụ thể như thế nào? Sau đây HNLaw & Partners xin được chia sẻ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư tới quý khách hàng:

Thủ tục thu hồi đăng ký đầu tư

1. Điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 • Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, Thủ tướng chính phủ quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động;
 • Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;
 • Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

2. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau:

 • Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong các trường hợp còn lại,  Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực.

3. Những nội dung cần lưu ý:

 • Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này và nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Sau khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Trong trường hợp dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của HNLaw & Partners về vấn đề “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296.

 
Chấp thuận chủ trương đầu tư
Thương nhân nước ngoài ở Việt Nam
Thương vụ tại Việt Nam năm 2021
Quy định về tài khoản vốn đầu tư
Quy trình đầu tư Việt Nam 2021