Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

07:52 - 05/12/2023

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Nhà ở hình thành trong tương lai có được thế chấp không?

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Theo quy định tại khoản 2 điều 147 luật nhà ở 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó.

  • Như vậy trong một số trường hợp nhất định nêu trên nhà ở hình thành trong tương lai được thế chấp

Việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện theo quy định tại Luật này; các trường hợp thế chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai không đúng với quy định tại Luật này thì không có giá trị pháp lý.

Để được tư vấn chi tiết liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Điều kiện IPO