Mua bán doanh nghiệp

10:01 - 06/11/2019

Mua bán doanh nghiệp đang là một trong những phương thức thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện nay của các ông chủ kinh doanh áp dụng phương thức này để phù hợp với mục đích kinh doanh cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện tại.

Mua bán doanh nghiệp đang là một trong những phương thức thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện nay của các ông chủ kinh doanh áp dụng phương thức này để phù hợp với mục đích kinh doanh cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện tại. HNlaw & Partnerrs xin hướng dẫn Quý khách hàng về thủ tục cần thiết để mua bán doanh nghiệp như sau:

  1. Căn cứ pháp lý
  2. Luật doanh nghiệp 2014;
  3. Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.
  4. Nội dung

Mua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. Việc mua bán doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

  1. Đánh giá doanh nghiệp mua (hay còn gọi là doanh nghiệp mục tiêu)

Giai đoạn này là then chốt của việc mua, bán doanh nghiệp. Việc đánh giá doanh nghiệp mục tiêu phụ thuộc vào các tiêu chí sau: xem xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp mục tiêu qua các năm, khách hàng của doanh nghiệp mục tiêu, uy tín của doanh nghiệp mục tiêu với thị trường trong nước cũng như nước ngoài,…

  • Tiến hành đàm phán và ký hợp đồng mua bán

Sau khi tìm hiểu và quyết định mua lại doanh nghiệp, bước tiếp theo sẽ là định giá doanh nghiệp mục tiêu. Sau khi thỏa thuận được tất cả vấn đề, tiến hành ký hợp đồng mua bán.

  • Hoàn tất hoạt động mua bán doanh nghiệp (hoạt động M&A)

Hoàn tất chuyển sở hữu doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi mua doanh nghiệp

Theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới được phép bán toàn bộ. Việc quy định bán doanh nghiệp tư nhân được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 187. Bán doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật.

Theo đó chủ doanh nghiệp tư nhân được phép bán doanh nghiệp của mình cho cá nhân khác và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 47 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hồ sơ như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán và người mua
  • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua;
  • Hợp đồng mua bán  hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra đối với các loại hình doanh nghiệp còn lại như công ty TNHH, công ty cổ phần thì không có quy định về việc được bán lại doanh nghiệp mà là quy định về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển nhượng một phần vốn hoặc cổ phần sang cho người khác, hoặc thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp..

Trên đây là nội dung tư vấn về “Mua bán doanh nghiệp” của HNLaw & Partners. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/mua-ban-va-sap-nhap/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mua_b%C3%A1n_v%C3%A0_s%C3%A1p_nh%E1%BA%ADp

Tổ chức lại doanh nghiệp
Quy trình mua bán doanh nghiệp
Kế hoạch mua bán doanh nghiệp
Khái niệm mua bán và sáp nhập
Mua, bán doanh nghiệp tư nhân