Lệ phí môn bài

08:18 - 26/09/2019

Lệ phí môn bài: hướng dẫn doanh nghiệp nộp khi địa điểm kinh doanh khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính Ngày 19/9/2019, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 73110/CT-TTHT về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh. 

Lệ phí môn bài: hướng dẫn doanh nghiệp nộp khi địa điểm kinh doanh khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính

Ngày 19/9/2019, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 73110/CT-TTHT về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Theo đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể khác với địa chỉ đăng ký trụ sở chính, địa điểm kinh doanh không có mã số thuế riêng. Lúc này, việc đăng ký thuế và nộp lệ phí này cho địa điểm kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn:

Về đăng ký thuế: Phải gửi hồ sơ đăng ký thuế tới có quan Thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế với địa điểm kinh doanh của công ty để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh;

Về lệ phí môn bài: Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, công ty sử dụng mã số thuế này để kê khai, nộp thuế môn bài:

  • Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị phụ thuộc) trong cùng một tỉnh thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình;
  • Nếu đơn vị phụ thuộc không nằm trong cùng tỉnh có trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc;
  • Nếu mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động, sản xuất thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com


http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

Thời hạn sở hữu nhà chung cư của công ty
Thủ tục thành lập công ty quản lý tài sản
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà đất
Đưa người đi xuất khẩu lao động