Giá trị pháp lý của bản dịch công chứng

18:05 - 16/06/2023

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

 

Giá trị pháp lý của bản dịch công chứng

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

4. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt.

Doanh nghiệp khi muốn thẩm định hồ sơ khách hàng đểcung cấp sản phẩm dịch vụ cần lưu ý tính pháp lý của các tài liệu xác định tư cách khách hàng trong đó có các tài liệu công chứng.

Đối với các khách hàng có yếu tố nước ngoài cần sử dụng bản dịch công chứng hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính xác thực và định danh khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Các trường hợp khác, doanh nghiệp có thể quyết định việc sử dụng các tài liệu khác như bản công chứng tiếng Anh.

Để được tư vấn chính xác liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Zalo: 0961.078.255

Ký hợp đồng loại nào?
Hợp đồng thuê đất có bắt buộc phải công chứng không?
Lãi suất vay trong hợp đồng vay
Miễn thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai