Bảo đảm đầu tư kinh doanh

09:55 - 06/05/2020

Bảo đảm đầu tư kinh doanh

Khi các nhà đầu đã quyết định đầu tư kinh doanh sẽ được bảo đảm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên trong quá trình thời gian thực hiện dự án thì tình hình kinh tế – xã hội có thể có sự … 

Bảo đảm đầu tư kinh doanh

️Khi các nhà đầu đã quyết định đầu tư kinh doanh sẽ được bảo đảm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên trong quá trình thời gian thực hiện dự án thì tình hình kinh tế – xã hội có thể có sự thay đổi và dẫn đến chính sách được quy định bằng pháp luật cũng sẽ thay đổi theo. Theo đó, quyền lợi tối đa của các nhà đầu tư đều được đảm bảo. Hnlaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật đầu tư 2014

1. Ưu đãi đầu tư được bảo đảm là ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực, gồm:

️Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các ưu đãi khác

2. Nội dung bảo đảm đầu tư khi thay đổi pháp luật

  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  • Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án, không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư thì được xem xét giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

  • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
  • Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó).

️Sau đó, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn về “Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-dau-tu/

https://baodautu.vn

Vốn và hình thức đầu tư ra nước ngoài
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nguyên tắc đầu tư
Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài
Chuyển nhượng dự án đầu tư